Privacy Policy

Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc bạn sử dụng ứng dụng Tín Việt. Ứng dụng này cho các thiết bị di động được tạo ra bởi đội ngũ lập trình viên của công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Tín Việt. Ứng dụng được sử dụng để theo dõi nhiệt độ / độ ẩm, đọc dữ liệu và tạo báo cáo bằng Cảm biến Efento.

Thông tin do người sử dụng cung cấp

Ứng dụng lấy thông tin bạn cung cấp khi bạn nhập chúng vào Ứng dụng. Thông tin chỉ được sử dụng trong Ứng dụng và không được gửi đến máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Thông tin bạn có thể cung cấp khi sử dụng Ứng dụng là: (a) điện thoại di động, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và thông tin đăng ký khác của bạn; (b) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.
Thông tin bạn cung cấp chỉ được sử dụng để gửi các thông tin liên quan đến Ứng dụng như cảnh báo và báo cáo. Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn và / hoặc gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi tiếp thị.

Thông tin được thu thập tự động

Ngoài ra, Ứng dụng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất trên thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn và thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng. Thông tin được Thu thập Tự động được sử dụng để phân tích cách người dùng sử dụng Ứng dụng, báo cáo sự cố hoặc lỗi trong Ứng dụng. Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, trong trường hợp ứng dụng có lỗi, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Tính bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và duy trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này đối với các nhân viên và nhà thầu được ủy quyền, những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin mà chúng tôi xử lý và duy trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm bảo mật tiềm ẩn.

Sự thay đổi điều khoản

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang web này. Bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật này thường xuyên nếu có bất kỳ thay đổi nào, vì việc tiếp tục sử dụng được coi là chấp thuận mọi thay đổi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng Ứng dụng này của chúng tôi hoặc có câu hỏi về các hoạt động của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ admin@tinviet-tech.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *